ACTIVA’T

cursos

Des de 1r fins 2n de Primària.

HORARIS

Una sessió setmanal d’1h.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’activitat pretén ser una oportunitat de dur a terme activitats fisicoesportives
pels infants en etapa d’educació primària.
L’activitat física ha de ser una eina per poder conèixer el nostre propi cos,
concretar situacions i jocs on les habilitats motrius tinguin una rellevància
important en una vida saludable i allunyada del sedentarisme.

OBJECTIUS

-Crear hàbits saludables que permetin a l’infant cuidar el seu cos i la
seva higiene personal.
-Concretar activitats que ajudin als nens i nenes a treballar la
coordinació en els seus desplaçaments en carrera i caminant.
-Donar importància al reconeixement de les parts del cos i el control
d’aquestes a l’hora de mobilitzar-les o controlar-les.
-Treballar la relaxació del cos i dur a terme activitats que permetin
tornar a la calma les pulsacions després d’una càrrega física important.