ENJOY

cursos

Des de P3 fins P5

HORARIS

 3 Sessions de 30 minuts 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Aquesta activitat té com a objectiu, l’aprenentatge de la llengua anglesa a través de:
• Jocs
• Recursos digitals i auditius
• La pràctica activa ( taller de cuines, manualitats…)

OBJECTIUS

-Acostumar l’alumnat a sentir la llengua anglesa. 

-Relacionar significat i significants de paraules que poden utilitzar els/les alumne en la seva vida quotidiana.

-Articular fonèticament les primeres paraules en llengua anglesa.