ESCOLA DE BÀSQUET

cursos

Des de P3 fins P5.

HORARIS

Dues sessions d’1h a la setmana.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Volem que l’escola de bàsquet sigui una activitat important dins la formació integral del nen i la nena, conduint i millorant el desenvolupament físic i motriu de l’alumne; i oferir-los un espai per jugar, aprendre, relacionar-se i créixer en relació amb l’esport que es practica a l’escola (el bàsquet).

Les eines metodològiques seran jocs que possibilitin el desenvolupament motriu i el treball d’equip; incidim en la millora de l’equilibri, la coordinació, les qualitats físiques bàsiques (velocitat, força, resistència i flexibilitat) en benefici tot plegat del domini del propi cos i del control de la pilota en relació amb l’esport que ens ocupa.

En els diferents jocs i activitats incidirem en la cooperació, els hàbits esportius i d’higiene. També utilitzarem diferents tipus de material: pilotes, cèrcols, cordes, cistelles ,…

OBJECTIUS

-Millora de les habilitats motrius.

-Iniciar-se en l’esport del bàsquet.

-Potenciar la relació de grup i l’adquisiciód’hàbits.

-Gaudir de l’activitat, del joc i de l’exercici físic.