GET YOUR CERTIFICATE

cursos

Des de 1r fins 4t d’ESO.

HORARIS

Una sessió setmanal d’1h.

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Aquesta activitat volem complementar l’aprenentatge de l’anglès que es fonamenta a l’escola. Per aquest motiu, durant aquesta activitat es cercarà activitats i models lingüístics on l’alumne pugui desenvolupar la seva competència lingüística i l’adquisició dels hàbits lingüístics.

Proposem dotar als alumnes de una sèrie de recursos i eines d’aquesta llengua estrangera que els hi permet tenir un base piramidal del seu aprenentatge molt amplia per fer front a les situacions futures que es podrà trobar en el seu dia a dia.

Per dur a terme aquesta activitat es dura a terme en jocs, caracteritzacions, teatre… Situacions on l’alumne/a sigui el protagonista.

OBJECTIUS

-Facilitar l’aprenentatge relacionat amb aspectes orals.

-Promoure el desenvolupament de les habilitats comunicatives i de comprensió.

-Posar en practicar el seu llenguatge oral en situacions concretes a l’aula.

-Preparar a l’alumnat per poder dur a terme els exàmens oficials de llengua anglesa.