JOCS DE TAULA

cursos

Des de 1r fins 2n de Primària.

HORARIS

Una sessió setmanal d’1h.

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’activitat pretén relacionar continguts matemàtics amb una proposta de jocs de taula. Aquests recursos permetran a l’alumnat realitzar un procés cognitiu que doni transferència i funcionalitat a tot allò que va adquirint en el seu procés d’aprenentatge en relació amb la competència matemàtica.


El taller d’aprenentatge també concreta en els seus objectius, la importància d’aprendre a treballar en equips o grups per resoldre jocs en grup, on la comunicació i arribar a objectius comuns tindran molta importància en el desenvolupament del joc.

OBJECTIUS

-Potenciar el càlcul mental a través de jocs en operacions aritmètiques.

-Transferir l’aprenentatge de la numeració a través d’accions en un taulell.

-Triar estratègies envers el joc tenint en compte càlculs propis, del grup o l’oponent.

– Aprendre a arribar a acords amb el grup per transferir-ho en el joc.