PREBÀSQUET

Clica per accedir al BLOG DEL BÀSQUET D’EIXIC

cursos

Des de 1r fins 2n de Primària.

HORARIS

Dues sessions d’1h a la setmana

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’esport i el seu pas previ, que és el joc, son activitats que produeixen en els nens i nenes un elevat grau demotivació. Trobemen la pràctica esportiva una eina educativa immillorable, alternativa, paral·lela i complementària a la tasca realitzada en horari lectiu.

A primer i segon de primària treballem específicament el bàsquet. D’octubre a desembre aprendrem les bases del joc; a partir del gener començarem l’esport de competició participant en partits contra altres escoles de Barcelona.

OBJECTIUS

-Potenciar la coordinació dinàmica general.

-Fomentar la relació de grup, d’equip, i la confiança en un mateix.

-Iniciar el treball específic deminibàsquet.

-Gaudir de l’esport i de l’exercici físic.

-Començar a viure l’esport de competició.