PROGRAMACIÓ

cursos

Des de 1r fins 4t d’ESO.

HORARIS

Una sessió setmanal d’1h.

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

L’activitat contempla el marc actual, on tots els infants se’ls considera nadius digitals, apostem per una activitat on l’alumnat pugui aprendre a partir de procediments i accions relacionades amb la “programació computacional” i entendre aquests conceptes a partir de la manipulació i experiment amb objectes.

És per això que volem fer un pas més i volem que el alumnes aprenguin els primers passos per programar i entendre el concepte “ programació computacional”. És per aquest motiu, que volem donar les eines necessàries als alumnes perquè puguin desenvolupar les competències necessàries per donar resposta als reptes d’aprenentatge, donant resposta a les demandes actuals i futures del segle XXI.

Tot això, es durà a terme amb una dinàmica de reptes i utilitzant materials motivadors que facilitin els alumnes el treball en equip per superar els desafiaments proposats entre tots, amb un treball previ que els hi exigirà utilitza els seus coneixements.

A més, aquest tipus d’activitat permetrà l’alumnat donar un passa endavant pel que fa la seva autonomia personal i sobretot a la seva autoestima. Tot això en fer-se en equip farà que els alumnes potenciant els seus valors i normes respecte el treball cooperatiu i els valors respecte els valors democràtics.

OBJECTIUS

-Aprendre a partir de l’error, i eliminar, en conseqüència, la creença que equivocar-se és terrible.

-Potenciar les primeres fases en relació a l’autonomia utilitzant la domòtica en la seva vida quotidiana.

-Conèixer que existeixen més d’una forma per superar un repte.
-Aprendre a discutir, consensuar, escoltar i valorar solucions per tal de superar els reptes en equip.

-Evidenciar tots aquells coneixements adquirits en les diverses àrees de l’escola i fora de l’escola ( interdisciplinarietat del coneixement) per tal de poder superar els reptes proposats.

-Preparar per fer front a les situacions actuals i futur.