TEATRE

cursos

Des de P3 fins 6è de Primària.

HORARIS

Una sessió setmanal d’1h.

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

El teatre es concreta com una activitat extraescolar on els infants tindran l’oportunitat d’expressar sensacions, emocions i interessos trobant la millor manera de fer-ho i adequant-se a les seves necessitats (gestos, veu, pintura…).

D’aquesta manera, l’alumne/a té oportunitat d’expressar al mateix temps que aprèn.

El procés de creixement en matèria d’expressió va evolucionant des dels més petits (P3) fins el darrer curs de Primària (6è). Així, l’alumnat pot anar adquirint noves tècniques a l’hora de trobar-se en un escenari.


A final de curs, es durà a terme una obra de teatre per poder compartir amb el públic tots els progressos i els aprenentatges que s’han anat adquirint durant el curs.

OBJECTIUS

-Aprendre a expressar emocions, sentiments i interessos davant dels altres.

-Conèixer i identificar les pròpies emocions per donar-li una expressió verbal o no verbal.

-Dominar el propi cos a través de gestos, moviments, llenguatge…

-Poder participar en un projecte grupal per escenificar com a objectiu comú.